Stavebné materiály na zateplenie

Tepelné izolácie používané v praxi :

Tepelná izolácia patrí medzi najdôležitejšie časti zateplenia. Jej hlavnou úlohou je zabrániť úniku tepla z budovy, to znamená eliminovať tepelné straty. Okrem tejto úlohy plní ďalšie funkcie : chráni proti ochladzovaniu v zimnom období a proti prehrievaniu v letnom období, odoláva vode a vlhkosti, zvyšuje akustickú ochranu a protipožiarnu bezpečnosť a zlepšuje energetickú náročnosť budovy.

1. Penové izolácie

a) Polystyrén EPS (expandovaný) : λ = 0,033 – 0,044 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

Typy a označenie EPS v praxi :

1. EPS 50 Z  Šikmé strechy mezi a pod krokvami, zavesené podhľady

2. EPS 70 Z  Steny s výnimkou kontaktných zateplovacích systémov

3. EPS 100 Z  Šikmé strechy nad krokvami, bežne zaťažené podlahy, obvodové steny pod terénom s izoláciou proti vode

4. EPS 70 S Stabil  Podkladové vrstvy izolacií plochých striech

5. EPS 100 S Stabil  Ploché strechy a podlahy s bežným zaťažením

6. EPS 150 S Stabil  Ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením

7. EPS 200 S Stabil  Ploché strechy a podlahy vysokým zaťažením, izolácie suterénných konštrukcií bez izolácie proti vode

8. EPS 70 F Fasádný kontaktný zateplovací systém stien

9. EPS 100 F Fasádný kontaktný zateplovací systém stien

10. EPS T 3500  Plávajúce podlahy s útlumom kročajového hluku so zaťažením max. 3,5 kN/m2

11. EPS T 5000  Plávajúce podlahy s útlumom kročajového hluku so zaťažením max. 5 kN/m2

12. EPS P Perimetr Obvodové steny pod terénom bez izolácie proti vode


Penový polystyren EPS je samozhášavý (pomocou retardéru horenia hexabromcyklododekan - HBCD).
Prítomnosť retardéru horenia nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného použitia a jeho technicko-bezpečnostné parametre sú k stiahnutiu na internete.

Výroba, vlastnosti, použitie

stavba.tzb-info.cz/tepelne-izolace/8482-vlastnosti-expandovaneho-penoveho-polystyrenu-eps

  

b) Polystyrén XPS (extrudovaný) : λ = 0,033 – 0,036 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

Extrudovaný polystyrén XPS je oproti penovému polystyrénu XPS o niečo drahší, za to nám poskytne lepšie vlastnosti. Nehrozí pri ňom napríklad riziko nasiakavosti, pretože má uzavreté póry. Vďaka tomu sa môže bez problémov použiť na izoláciu soklu a ďalších miest, kde je dlhodobo schopný odolávať kontaktu s vodou. Extrudovaný polystyrén má taktiež veľmi dlhú životnosť a má kvalitné mechanické vlastnosti (odolnosť voči tlaku).

XPS sa zaraďuje  do požiarnej triedy E a označuje sa ako samozhášavý. Ak začne horieť, odkvapkáva, preot sa musí dobre zvoliť miesto aplikácie tejto izolácie. Ďalšou nevýhodou je uvoľňovanie styrénu a pentánu pri výrobe. Pri dlhšom pôsobením UV žiarenia dochádza k poškodeniu povrchu izolácie.

11111111111.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cementový polystyrén norma STN 73 0540-3:2012 neuvádza súčiniteľ tepelnej vodivost λ

www.styrcon.sk/menu/styrcon/

Pri tomto type polystyréne je potrebné vedieť, že má zhoršené tepelnoizolačné vlastnosti, pretože pri výrobe sa používa cement, ktorý vyplňuje priestor medzi polystyrénovými granulami.

44444444.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sivý polystyrén - grafitový prípadne novší - sivý polystyrén chránený na povrchu pomocou eps alebo minerálnou vlnou : λ = 0,036 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

3333333333.jpg

e) Penové sklo : λ = 0,044 – 0,052 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

Výroba penového skla

Penové sklo sa vyrába z odpadového (separovaného) alebo aluminio-silikátového skla. Sklo sa rozomelie na veľmi jemný prášok. Tento sklenený prach je pri mletí zmiešaný s jemnejším uhlíkovým prachom (nadúvadlo). Výsledná zmes je v tenkej vrstve rozprestretá do oceľových foriem. Formy sú následne zahriate v tunelovej peci na cca 900 až 1000°C. Tak dôjde k opätovnému roztaveniu skleneného prášku a súčasnej oxidácii častíc uhlíka na CO2. Tento plyn vytvorí drobné bublinky, ktoré až dvadsaťnásobne zväčší pôvodný objem roztaveného skla a vyplní celú formu. Po vypenení je vzniknutý blok penového skla zvoľna ochladzovaný z 1000°C na 20°C. Po konečnom ochladení penového skla zostáva v jeho jednotlivých bunkách CO2 v podtlaku cca 1/3 atmosférického tlaku, ktorý vzniká z dôvodu zmenšenia objemu ochladzovaného plynu. Po vychladnutí sú bloky penového skla obrúsené, zbavené povrchovej "kôrky" a je dôkladne skontrolovaná kvalita a homogenita vypenenia. Bloky, ktoré vyhovejú všetkým kontrolám, sú ďalej rezané na dosky formátu 600 x 450 mm s konštantnou hrúbkou (od 30 do 180 mm) alebo na spádované dosky či iné tvarovky.

88888888.jpeg

Použitie penového skla :

 • izolácia striech a terás
 • izolácia vonkajšej steny podpivničených priestorov
 • izolácia stien, fasád a podhľadov
 • výstavba priemyselných parkov, nádvorí a záhrad
 • odľahčenie zaťažených stropných konštrukcií pamiatkových budov 
 • podlahová sanácia starých budov 
 • izolácia plavární, bazénov a iných rekreačných stavieb
 • izolácia vonkajších i vnútorných športovísk
 • spevňovanie a sanácia malých brehov tokov, vodných plôcha a hrádzi

f) Penový polyuretán PUR

 • penový polyuretán, tuhý neoplášťovaný  λ = 0,032W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

 • penový polyuretán, oplášťovaný plechom  λ = 0,029 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

g) Fenolová izolácia : λ = 0,025 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

6666666.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minerálne izolácie

a) Minerálna vlna (Kamenná vlna) : λ = 0,040 – 0,046 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

22222222222.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sklená vlna : λ = 0,05 W/(m. K) - podľa STN 73 0540-3:2012

9999999.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba kamennej a sklenej vaty : cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_vata

 

c) Iné izolácie

 • Drevovláknité izolačné dosky

www.hofatex.eu/sk/preco-hofatex/casto-kladene-otazky

www.tepore.sk/

www.ekopanely.cz/pavatex.html

 • Celulózová tepelná izolácia

www.vuno.sk/19/casto-kladene-otazky/

www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty.html

www.enroll.cz/cs/tempelan_foukana-ekologicka-tepelna-a-akusticka-celulozova-izolace/

 • Konope

www.konopna-izolace.cz/

tepore.sk/produkty/konope/

www.konopi-izolace.cz/katalog/izolacni-materialy/termo-konopir-premium

 • Ovčia vlna

www.naturwool.cz/

www.ekopanelycb.cz/insofleece.html

www.izolacezvlny.cz/izolace-gold.html

 • Slama

 

Omietky :

 • Silikónové
 • Silikátové
 • Silikátovo-silikónové
 • Akrylátové
 • Minerálne
 • Mozaikové

Rozperné kotvy

Lepiace malty

Základný náter