Zatepľovacie systémy

1) Kontaktné zatepľovacie systémy ETICS (External Thermal Insulation Composites Systems)

Zatepľovací systém je založený na mokrom procese, ktorý je v praxi najviac používaný a cenovo dostupný.

2) Odvetrávacie zatepľovacie systémy

Ide o cenovo drahší zatepľovací systém, ktorý je založený na suchom procese. Podstatou je odviesť vlhkosť z vnútorného prostredia prúdiacim vzduchom medzi tepelnou izoláciou a obkladom. Konštrukciu zatepľovacieho systému tvorí nosný systém tzv. rošt, ktorý sa pripevní na obvodový plášť. Rošt je zhotovený z pozinkovanej ocele, hliníka, dreva alebo ich kombináciou. Do priestoru roštu sa vkladá tepelná izolácia najčastejšie z minerálnych vlákien. Pri vysokých budovách sa uplatňujú kašírované tepelnoizolačné dosky chránené proti rozvláknovaniu. Pripevnenie izolácie je pomocou rozperných kotiev, používaných rovnako aj pri kontaktnom zatepľovaciom systéme. Na tepelnú izoláciu sa umiestni paropriepustná (poistná) fólia, kvôli ochrane proti poveternostným vplyvom. Na ňu sa zároveň umiestní rošt v kolmom smere na pôvodny, ktorý vytvára vzduchovú vrstvu a zároveň nesie obklad. Na prekrytie systému sa používa obklad v rôznych formách ako je betón, hliník, plast, umelý kameň, cementovlaknitý obklad, sklené platne. Výsledný vzhľad fasády závisí od farby a tvaru pravouhlých obkladových dosiek.